Tampa Bay

En historisk rejse gennem Tampa

Der er nogen diskussion om hvorfra navnet Tampa kommer og hvilken betydning det har. I Calusa (en indianerstamme som boede i området) sprog menes det at betyde ”stiks of fire”. Andre historiker mener det referere til ”the place to gather sticks”. Sticks of fire kan også relatere til den store koncentration af lyn som rammer Tampa Bay området hvert år i den våde og varme sommer. Stedforsker George R. Stewart skriver at navnet Tampa var en følge af mis kommunikation mellem spaniolerne og Indianerne fra det indianske ord ”itimpi” som betyder ”near it”. Første gang man støder på navnet er I Hernando de Escalante Fontaneda memoirer 1575, (spansk skibsbruden) han havde brugt 15 år blandt Calusa indianerne. Han kalder det for ”Tanpa” og beskriver det som en vigtig Calusa by. Om denne Tanpa er grundlaget for det moderne Tampa vides ikke sikkert. Arkæolog Ferald Milanich placere Calusa byen ved indsejlingen til Charlotte Harbor, måske den originale ”Bay of Tanpa” En senere Spansk ekspedition opdagede ikke Charlotte Harbor på sejladsen nordpå lang vestkysten af Florida og troede at dagens Tampa Bay var den de søgte – dermed var navnet ekspederet længere mod nord.

I april 1528 ankom den meget sygdomshærgede ekspedition Navárez Expedition til Tampa området med det mål at etablere en koloni. Det blev et kort ophold på kun en uge idet de lokale indianer fortale dem at der var langt større rigdomme oppe mod nord. Ca. 12 år senere var der en overlever med navnet Juan Ortiz som blev reddet af Hernando de Soto ekspeditionen.
Der blev indgået en fredsaftale med en lokal indianerstamme Tocobaga og en kort livet Spansk outpost blev etableret, den korte levetid fik den fordi der ikke var noget guld i området og det faktum at de lokale indianer ikke var interesseret i at skift til katolicismen ej heller havde nogen lyst til at blive kriger. Herefter blev Tampa området effektivt ignoreret i de næste 200 år.
England erhvervede Florida I 1763 som en del af fredsaftalen mellem som afsluttede den franske indianer krig (Seven years War). Bugten fik dermed nyt navn, Hillsborough Bay, opkladt efter Lord Hillsborough, minister for ”State for the Colonies” hans navn bæres stadig i dag på Tampa´s største flod og navnet på County. Men England var mere interesseret i den strategisk vigtige Atlanterhavs kyst end den næsten mennesketomme Gulf kyst og Tampa området fik igen lov at henligge i stort set glemsel.
Den oprindelige indianer befolkning var for længst uddød som følge af sygdomme og epedimier, bragt ind fra Europa. Det eneste indbygger som var i Tampa Bay var (kun i sæson) Cubanske fiskere, som boede i midlertidige landsbyer langs kysten og fangede store mængder af fisk i de rolige farvande i bugten og bragte det tilbage til Cuba hvor de solgte fisken.
Spanien overtog igen kontrollen med Florida i 1783 som en del af Treaty of Paris som afsluttede den Amerikanske Revolution. Igen var Tampa henlagt til sig selv da den ikke havde nævneværdig interesse for de Europæiske ejere.

I 1821 køber USA Florida fra Spanien for $ 5.000.000 (Adams-Onis Treaty) hovedsagelig af to grunde – den ene for at afslutte Indianernes raids og få stoppet trafikken af flygtende slaver som ankom i stort tal til Florida fra nabostaterne. En af de første U S aktioner i det nyerhvervede territorium var et raid som udslettede Angola landsby som var bygget af undvegne slaver på den østlige kyst af Tampa Bay.
Fødslen af en ny Pioner By. Traktaten fra Moultrie Creek (1823) skabte et stort Indianer reservat på Florida halvøen. Ideen med dette var at skabe kontrol over den ”værste sumpede ødemark” US regeringen byggede således en serie forter og handelsstationer i hele det ny territorium.

”Cantoment Brooke” blev etableret i 1823 af Oberst Georg Mercer Brooke og James Gadsen ved udmundingen af Hillsborough River i Tampa Bay, netop det hvor Tampa Convention Center er placeret i Down Town Tampa. Stedet var tilplantet med store Hickory træer (amerikansk valnød) som var plantet af Tocobaga indianer i det forrige århundrede. Oberst Brooke som var den første chef i den nye outpost, beordrede sine tropper til at fælde træerne i området så der blev plads til nye palisader og lagerbygninger, men han beordrede også et stor antal egetræer til at blive stående for at skabe skygge og fred. I 1824 blev outposten officielt døbt Fort Brooke. Nogle få nybyggere etablerede gårde, nær ved palisaderne, men udviklingen gik meget langsomt på grund af dårlig nybygger ånd og den stadige angrebs trussel fra Indianerne befolkningen, hvor nogle boede i nærheden i en usikker våbenhvile. I december 1835, blev tropper ledet af Major Francis L. Dade lokket i baghold på vejen fra Fort Brooke til Fort King i et nederlag som blev døbt Dade Massakren – ”The Second Seminole war” var begyndt.

Under krigen var Fort Brooke først en beskyttelse for nybyggere i krig, senere en vigtig depot og kaserne for soldaterne. Efter ca. syv lange år med forskellige slag, var krigen over og Seminole indianerne var fordrevet fra Tampa regionen. Landsbyen Tampa begyndte så småt at opstå. I 1850 var der 974 indbyggere – i 1890 5.532 indbyggere – i 1900 15.839 indbyggere – i 1930 101.161 indbyggere – i 1960 274.970 indbyggere i Tampa. En kraftig orkan sidst i september 1848 vaskede næsten alle bygninger og dermed udviklingen i området. Hver eneste bygning i Tampa var enten udslættet eller stærkt beskadiget inklusiv Fort Brooke. Men det meste af befolkning blev og påbegyndte genopbygningen, samtidig blev der iværksat en kraftig lobbyisme i Washington DC som fik US army til at ændre planen om at trække garnisonen fra Fort Brooke.Området Florida hav udviklet sig nok til 1845 at blive den 27. Stat. Bebyggelserne i Tampa var i 1849 genopbygget nok til at blive til ”Village of Tampa” hvilket blev officielt 18. januar. På den tid var der 185 indbygger uden militært personale på Fort Brooke. Byens første officielle optælling i 1850 viste at Tampa Fort Brooke havde 974 indbyggere. Tampa blev udnævnt til by 15. december 1855 af dommer Joseph B. Lancaster som også blev den første borgmester i 1856.

Den 10. januar 1861 udtrådte staten Florida – fra United States sammen med resten af sydstaterne for at danne The Confederate States of America, i forbindelse med American Civil War. Fort var snart bemandet med Confederate tropper og krigsret lovgivning blev deklareret i Tampa i januar 1862 og Tampa bystyre var frataget magten gennem krigen
I det sene 1861 satte Unions Marinen en blokade op ved udsejlingen fra Tampa Bay i et forsøg på at indelukke Confederacy tropperne og lukke af for penge og forsyninger. Alligevel var der mange lokale blokade bryder som slap ubeset ud i Gulf of Mexico. Den mest bemærkelses værdige blandt blokade bryderne var tidligere Borgmester i Tampa James McKay, som leverede Florida kvæg og citrus frugter til Spansk Cuba og i bytte fik guld og forsyninger indtil han blev taget til fange af Unionens tropper. MaKay Bay en del af Tampa Bay er således opkaldt til ære for hans indsats.
I et forsøg på at stoppe denne blokade brydning sendte Unionen kanonbåde op I Tampa Bay for at bombarder Fort Brooke og den omkring liggende by Tampa. The Battle of Tampa varede fra den 30. juni – 1. juli 1862 salget havde stort set ingen betydning og der blev ikke rapporteret om tab på nogen af siderne.

Meget større skade led Konfederations tropperne, som følge af The Battle of Fort Brooke den 17 – 18. oktober 1863. Unionens kanonbåde U.S.S. Adela og U.S.S. Tahoma sejlede op i bugten og beskød fortet og landsatte tropper i nærheden af byen. Unions tropperne gik fem mil op ad Hillsborough River indtil de fandt de skjulte blokade bryder Scottish Chief og Kate Dale nærved det vi dag kender som Lowry Park Zoo og brændte dem og deres gård. Det lokal militær var ikke i stand til at tage kampen op og Unionens tropper kunne vende tilbage deres skibe og efter en kort kamp vende tilbage ud til havet.
I maj 1864 vendte kanonbåden Adela tilbage og bragte Unions tropper til en besættelse af selve Fort Brooke men de fandt intet af interesse og forlod det igen efter tre dage.
Krigen endte med overgivelse af Konfederationens tropper i det følgende forår 1865. I maj ankom federal tropper (nordstats tropper) til Tampa for at bemande fortet og byen som en del af Reconstruction (en amerikansk æra fra 1863 til 1877) De blev der indtil august 1869. De kommende år efter krigen - i Tampa blev svære år. Med kun lidt industri og transport på land på hullede grusveje fra østkysten af Florida, blev Tampa kun en lille fiskerby med ringe udsigt til fremtidig udvikling.

Gul feber var en stadig trussel I det tidlige Tampa, denne sygdom ramte med regelmæssig epidimier gennem de sene 1860 og 1870. De blev født af myg i de omkringliggende sumpområder, Tampa blev ramt af epidemi efter epidemi af gul feber og skræmte alle gennem perioden. Man forstod ikke hvad det var på datiden og en del indbyggere valgte at pakke sammen og forlade området i stedet for møde mysteriet og få det udryddet.

Efterkrigstidens effekt fra Civil War, sygdoms epidemier og manglende interesse fik Tampa ind i en udviklingsmæssigt nedadgående spiral. Konditionerne i byen dalede til et punkt hvor beboerne stemte for midlertidigt at opgive sin by status. Denne status holdt indtil 1872 med det resultat at indbyggertallet faldt fra cirka 885 i 1861 til 796 i 1870 og 720 i 1880.
En anden katastrofe var på vej. Fort Brooke, frøet hvorfra Tampa var opstået, havde overlevet sin tid og blev nedlagt i 1883. Bortset fra to kanoner, som er udstillet foran University of Tampa i dag er alle spor efter fortet væk. Det eneste der i dag minder om fortidens historie er en stor downtown parkering i nærheden af hvor det gamle fort lå som bærer navnet Fort Brooke Parking Garage.
Phosphate

Fosfat – et mineral som bruges til kunstgødning og andre tilsvarende produkter, blev opdaget i Bone Valley regionen, sydøst for Tampa i 1883. Snart efter var minedriften og udskibning af fosfat blevet en meget vigtig industri i Tampa. Havnen i Tampa udskiber den dag i dag millioner af tons fosfat hver år og området er blevet kendt som ”Fosfat capital of the world”
Jernbane baronen Henry B. Plant kom snart herefter frem med sin jernbane linie og forbandt den lille søvninge by Tampa med USA´s jernbanenet. Tampa havde endelig fået det transportlink som havde været manglet i mange år. Jernbanen kørte fosfat og fikseri produkterne nordpå og bragte mange nye produkter indtil Tampa markederne. Dette betød også at turisterne begyndte at finde vej til Tampa, en begyndende turist industri, begrænset i starten, men Henry Plant byggede Tampa området første hotel og det førte flere turister med sig.
St Elmo in og Port Tampa Inn blev bygget for enden af den nye jernbanelinie I den nylige anlagte forstad Port Tampa City. Port Tampa In var den største af de to hoteller og var bygget direkte i bugten på pæle. Begge disse hoteller er for længst væk, og en selvstændig bydel Port Tampa blev en del af Tampa i 1961.

Den nye jernbane forbindelse bragte en anden vigtig industri med sig til Tampa. I 1885 - The Board of Tampa indgik en aftale om jord til Vicente Martinez Ybor, hvor han skulle flytte sin cigar fabrikation fra Key West til Tampa. Tampa var således tæt på Cuba og det var nemt at få tobakken frem med skib og sende de færdige cigarer produkter frem til resten af Amerika med den nye jernbane.
Tampa var stadig en lille by på den tid med ca. 5000 indbygger, i Ybor blev der bygget hundrede af små huse rundt omkring den nye cigar fabrik, primært fot at kunne huse de mange Cubanske og Spanske cigar arbejder som kom med fabrikken. Snart efter kom også andre cigar fabrikker til Ybor – hurtigt blev Tampa det vigtigste cigar produktions center. I tillæg hertil begyndte også Italienske og få østeuropæiske jøder imigranter at finde vej til Tampa i de sene 1880, de etablerede industri og butikker primært rettet mod de mange som arbejde i cigar industrien. De fleste Italienske emigranter kom fra to små byer på Sicilen Alessandria Della Rocca og Santo Stefano Quisquina, hvilke byer Tampa i dag har stærke bånd til.
Nogle Cigar fabrikker åbnede I West Tampa og det blev til en forstad som blev en del af Tampa 1925.

I 1891 påbegyndte Henry B. Plant et luksus hotel ressort med 500 rum, quarter mile lang på 150 acres (0,6 km2) Tampa Bay Hotel – hotellet blev bygget langs med Hillborough River og der blev anlagt en flot have langs med floden. Den udsøgte bygning kostede $ 2,5 millioner at bygge, en kæmpe sum på den tid. Henry B. Plant fyldte han kostbare legeplads med eksotisk kunst fra hele verden, han installerede elektrisk lys og den første elevator i Florida.
Tampa Bay Hotel blev til en stor forretning i de kommende år, specielt under den Spansk Amerikanske krig. Men med Henry B. Plants død i 1899 vendte hotellets lykke endte. The city og Tampa købte ressorten i 1905 og brugte det til officielle arrangementer, inklusive den første stats messe. Det blev endelig lukket i 1930 og den statelige bygning fik sin genrejsning da det i 1933 genåbnede som University of Tampa

The Spanish-American War
Især fordi Henry Plant havde rigtig gode kontakter I Krigsministeriet blev Tampa valgt til udskibningshavn for Amerikanske tropper i den Spansk Amerikanske krig. Løjtnant Colonel Teddey Roosevelt og hans Rough Riders var blandt de 30.000 soldater som ventede i Tampa på ordre om at blive udskibet til Cuba – de fyldte byen til næste bristepunktet.
Den Spansk Amerikanske krig var en militær konflikt mellem Spanien og USA og foregik I 1898 fra April og til august – på baggrund af Cubas selvstændighed. Krigen begyndte da USA forlagte en resolution som følge af Cubas kamp for selvstændighed og som Spanien nægtede at gå ind i.
On December 10, 1898, the signing of the Treaty of Paris gave the United States control of Cuba
Disse måneder var rigtig ubehagelige for tropperne som alle var iklædt tykke uldne uniformer, som slet ikke var beregnet på heden I Tampa om sommeren. Det gav travlhed i Tampas indstri og økonomien voksede kraftig. Det var også den eneste tid hvor Henry Plants Tampa Bay Hotel var fuldt booket af officerer og krigskorrespondenter som søgte en bedre indkvartering en de støvede telte.
Krigen var også populær i Ybor City. Mange af de Cubanske cigar arbejdere havde længe presset på for et frit Cuba – Et Cuba fri for Spansk koloni herredømme. Ledere som Jose Marti (som blev dræbt i en tidligere konflikt mellem Spanien & Cuba) havde mange gange været i Tampa for at rejse penge og frivillige til kampen. Da USA gik ind i Cuba, var det deres drøm som blev opfyldt.

A Vital Period
Grundlæggelsen af Ybor City, bygningen af Plants jernbane og hoteller og opdagelsen af fosfor, skete alt sammen på 10 år – var rigtig afgørende for Tampa videre udvikling og fremtid. Byen ekspanderede fra en døende fjern landsby til en travl landsby og senere til en storby. Bortset fra små huller i vejen har fremgang og udvikling forsat siden uhindret siden daThe 20th Century

Gennem de første årtier I det 20 århundrede, fortsatte cigar industrien sin udvikling og blev rygraden i Tampas økonomi. Fabrikkerne i Ybor City og West Tampa fremstillede enorme antal cigarer – 1929 blev der produceret over 500.000.000 håndrullede cigarer i byen. Gennem perioden med depressionen i 1930erne faldt cigar produktionen og nye industrier kom til, specielt shipping og selvfølgelig turisme.
I 1904 blev en forening af lokale forretningsmænd enig om at stifte en forening som de kaldte ”Ye Mystic Krewe of Gasparilla” (opkaldt efter en lokal mystik pirat Jose Gaspar) de iscenesatte en ”invasion” af byen og en efterfølgende parade. Med få undtagelser har den folkefest The Gasparilla Pirate Festival været afholdt hvert år siden da.

Bolita, corruption, and the mob

A set of bolita balls on display at the Ybor City State Museum, Ybor City
I begyndelsen af det sene 1800 kom et illegal spil til - Bolita (spansk for lille bold) dette lotteri var meget populært blandt Tampas arbejder klasse, specielt i Ybor City. I begyndelsen af 1920 blev denne lyssky forretning overtaget Charlie Wall. Wall familien var en af pioner familierne fra det tidlige Tampa, og hans familie indeholdt mange ledende forretningsmænd borgmestre og andre personligheder i det offentlige rum. Lotteri spillet var illegalt i Florida med blev holdt i live i en lang årrække fordi også mange dollars fra politiker og politi fandt vej til spillesalonerne.
Bolita spillet består af 100 små nummererede bolde, som anbringes i en sæk og blandes rigtig godt og væddemål indgås på hvilket nummer som trækkes næst op af sækken. Selvfølgelig blev der opfundet mange måder at svindle på – det kunne være ekstrabolde – eller ikke alle numre var med i spillet eller bly i boldene så de forblev nederst i sækken.
.Charlie Walls operationer med Bolita stortrivedes og han udvidede butikken til også at omfatte handel med spiritus (som var forbudt på det tidspunkt) og prostitution. Andre kriminelle grupper prøvede at blande sig i markedet og en lang rivaliserings krig var indledt.
Disse ulovlige organisationer kunne kun operere fordi de betalte store returkommissioner og bestikkelser til ledende lokale politiker og lovens embedsmænd. Charlie Wall havde sine rigtige forbindelser og han brugte dem flittigt til at holde gang i hans forretnings imperium og til at holde konkurrence væk. Tampas politiske elite, som havde en inkonsekvens men mest ambivalent attitude til organiseret kriminalitet, blev stille og roligt de-facto partnere i kriminaliteten.

Election controversies
Fra de tidlige 1930 og indtil de tidligere 1959 har hvert eneste kommunalvalg været inficeret af vælger problemer, mest med påstået karteldannelser. Det første udbredte eksempel var Tampa borgmestervalg i 1931, hvor over 100 personer blev arresteret for at snyde med optællingstallene. De fleste var tilhængere af den vindende kandidat Robert E. Lee Chancey, hvis modstander hævdede at han havde nære forbindelser til Tampas underverden. Efter valget var alle sigtelser enten reduceret eller droppet. Mange af de involverede var ansat og på lønningslisten i byens administration og de fleste forblev der – så kan man undre sig.
Situationen var om muligt endnu værre efter det næste valg i 1935. Det begyndte lige før valgdagen da Tampas Politichef (som var supporter af den siddende borgmester) og Hillsborough County Sherif (som var supporter af udfordreren) begge var erklæret en sikker autoritet til at overvåge at valget foregik på lovlig vis. For at undgå problemer mobiliserede Floridas Guvernør Sholtz National Garden for at sikre at det ikke opstod voldsomheder. Men begge sheriffer og Citypoliti var ude på valgstederne for at årvåge og det manglende politiopsyn i gaderne resulterede i at politi folk arresterede modpartens politifolk og visa versa.
Had (eller måske som følge heraf) hemmelige afstemninger, re afstemning var udbredt og dagen kunne nemt have udviklet sig til uroligheder og vold men National Gardens tilstedeværelse og kraftig regn og storm om aftenen lagde en kraftig dæmper på samfundet.
Til slut efter en genoptælling blev Chancey erklæret for vinder af valget. De var noget til resultatet ved at forkaste all hemmelige afstemninger fra 29 valgkredse grundet svigagtig afstemning. Valg udvalget havde nok ikke været det bedst kvalificerede de var alle valgt af Chancey.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /var/www/clients/i59982/boiusa.dk/web/templates/boiusa/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /var/www/clients/i59982/boiusa.dk/web/templates/boiusa/html/modules.php on line 36

Kontor i Danmark

                                                           Boiusa - Hirtshals  - Niels Simonsen + 45 20 57 68 80- niels@boiusa.dK                                                                                                                                           

Kontor i Tampa

Lars Kier - Sky International Realty - Office@SkyIntlRealty.com - Ph: 813-200-7069 

 

usa 1344768 960 720

 

 

Fast Professional Service and you save money